Regulamin

1. Każda osoba dokonująca rezerwacji na stronie www.exitgame.pl lub telefonicznie u jednego z naszych pracowników zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz przekazania jego treści pozostałym uczestnikom gry.
2. Podczas gry w Combinator Kraków exitgame uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.
3. Rezerwacja:
3.1 Rezerwacji dokonać można korzystając z formularza na stronie www.exitgame.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 519 396 622, za pomocą poczty e-mail, pisząc na adres info@exitgame.pl lub osobiście w lokalu przy ulicy Piekarskiej 9/2 w Krakowie.
3.2 Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:
a) liczba uczestników
b) nazwa wybranego pokoju
c) data i godzina rezerwacji
d) język prowadzenia (polski lub angielski)
e) numer telefonu kontaktowego
f) adres email
g) informacje dodatkowe (np. faktura, wykorzystanie vouchera, realizacja kodu zniżkowego itp).
3.3 Zawsze należy sprawdzić, czy po dokonaniu rezerwacji otrzyma się potwierdzenie na adres mailowy
Uwaga: czasami zdarza się, że mimo nie otrzymania potwierdzenia rezerwacja widnieje u nas w systemie, dlatego zawsze prosimy o kontakt w przypadku nie otrzymania maila potwierdzającego rezerwację
3.4 Rezerwację można odwołać lub zmienić telefonicznie, mailowo bądź osobiście najpóźniej 24 godziny przed planowaną grą.
3.5 W dniu gry lub w dniu poprzednim jeden z pracowników może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
3.6 Podanie nieprawidłowego numeru telefonu lub błędnego adresu e-mail może skutkować odwołaniem rezerwacji przez jednego z naszych pracowników.
4. Gra:
4.1 Gra w Combinator Kraków exitgame odbywa się w jednym z 3 pokoi: Krakowska Bestia, Statek Piratów, Tajemnica Alchemika.
4.2 Jeżeli w grze będą uczestniczyć osoby poniżej 13 roku życia bez opiekuna lub osoby niepełnosprawne należy wcześniej zgłosić to pracownikom Combinator Kraków exitgame. Pracownicy mogą zdecydować, że podczas takiej gry wymagana będzie opieka.
4.3 W grze może uczestniczyć od 2 do 5 graczy. W wyjątkowych sytuacjach możliwy udział 6-tej osoby w pokoju w zależności od dnia i godziny wejścia.
4.4 Gra w pokoju trwa 60 minut. Należy jednak zarezerwować sobie 90 minut na grę, wprowadzenie, toaletę, kwestie organizacyjne oraz zrobienie pamiątkowego zdjęcia.
4.5 W grze nie mogą brać udziału osoby nietrzeźwe ani pod wpływem środków odurzających. Pracownicy Combinator Kraków exitgame mają prawo nie zgodzić się na przyjęcie grupy, jeśli którykolwiek z uczestników nie zastosował się do tej zasady.
4.6 Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych. Uczestnicy zobowiązują się do pozostawienia telefonów i innych sprzętów w szafkach lub u pracowników Combinator Kraków exitgame. Jeżeli pracownicy zauważą, że uczestnicy zabawy używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, mają prawo: zabrać sprzęt na czas trwania gry, wyprosić z pokoju osobę korzystającą ze sprzętu lub przerwać grę całej grupy.
4.7 Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Combinator Kraków exitgame 10 minut przed rozpoczęciem gry. Pracownicy Combinator Kraków exitgame mają prawo odmówić udziału grupie, która spóźniła się więcej niż 15 minut.
5. Zasady bezpieczeństwa
5.1 W każdym pokoju, w którym drzwi zamykane na elektrozamek, znajduje się przycisk awaryjny (Panic Button), który automatycznie otwiera drzwi.
5.2 W pokojach znajdują się elementy oznaczone symbolem przekreślonej dłoni, przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego – nie należy ich dotykać podczas gry.
5.3 Osoby cierpiące na epilepsję powinny skontaktować się z pracownikami Combinator Kraków exitgame przed rozpoczęciem zabawy.
5.4 W przypadku niezastosowania się do punktów regulaminu i/lub zaleceń pracowników Combinator Kraków exitgame pracownicy mają prawo wyprosić uczestników gry z terenu obiektu. W takim wypadku uczestnikom gry nie przysługuje zwrot pieniędzy.
5.5 Combinator Kraków exitgame nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobiste powstałe z winy uczestników.
5.6 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
5.7 Wszyscy uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.
5.8 Uczestnicy zabawy zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom korzystającym z lokalu.
6. Płatność
6.1 Płatności na miejscu w Combinator Kraków exitgame dokonać można wyłącznie gotówką w PLN, w Euro lub Voucherem Prezentowym.
6.2 Koszt gry zależny jest od ilości graczy i pokoju. Cennik znajduje się w osobnej zakładce.
6.3 Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry, bądź niezwłocznie po jej zakończeniu.
7. Vouchery
7.1 Voucher Prezentowy można zakupić w siedzibie Combinator Kraków exitgame, zamówić telefonicznie, przez formularz na stronie lub przez pocztę e-mail. Voucher jest wystawiany na konkretną kwotę, uprawnia on do jednorazowej zabawy w jednym z naszych pokoi. W zależności od cennika osoba obdarowana może wybrać nazwę pokoju oraz liczbę graczy.
7.2 Voucher prezentowy pozostaje ważny przez sześć miesiący od daty zakupu.
7.3 Aby wykorzystać Voucher należy zarezerwować dowolny niezajęty termin do dowolnego pokoju i w dodatkowych informacjach zamieścić informację „voucher prezentowy”.
8. Dane osobowe
8.1 Rezerwując pokój escape room za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku rezerwacji vouchera kurierem lub pocztą tradycyjną podajesz nam również swój adres. W przypadku prośby o fakturę również otrzymujemy od Ciebie dane osobowe. Tym samym dokonując rezerwacji w naszym systemie automatycznie wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie do celów realizacji rezerwacji oraz do celów marketingowych związanych z ofertą Combinator Kraków exitgame.